ÖIS BOK
Ett skolprojekt som startades oktober 2020 och blev klart ungefär februari 2021. Jag samt en klasskamrat blev utvalda av vår kund att fortsätta utveckla inlagan för boken som skulle tryckas och säljas (omslaget för boken är skapad av två andra klasskamrater). En bok på 289 sidor skapad utifrån kundens önskningar. Mycket textsättning och bildredigering inför tryckproduktion. Program använt för detta projekt är InDesign och Photoshop.
Författare: Pontus Forslund
Tryckeri: Duplica AB Göteborg
Inlaga: Josefin Eldh & Frida Borbély
Omslag: Lisa Persson & Adam Augustsson

(Detta är en mockup, boken kommer snart tryckas och därefter börja säljas)

Till toppen