Project that stretched through October 2020 to February 2021

Author: Pontus Forslund
Printing: Duplica AB Göteborg
Pages: 289 sidor
Book cover: Lisa Persson & Adam Augustsson
Time span: oktober 2020 - februari 2021
Content: Josefin Eldh & Frida Borbély

My area of ​​responsibility was mainly retouching and image processing.

Words from the customer: (in Swedish)
”"Återkomsten" har gått bra inom vår ÖIS-krets och vi förbereder en andra tryckning inför jul. Jag har
fått mycket positiv feedback på boken, framförallt att den är så fin.”
This project is made in Adobe InDesign, image processing in Adobe Photoshop.

you may also like:

Back to Top