TYPOGRAFI POSTER
Ett skolprojekt från februari 2021. Uppgiften var att skapa en typografi poster med ett historiskt" typsnitt, där ordet historiskt var rätt så brett. En informationstext skulle finnas med någonstans på postern, där namnet på typsnittets skapare skulle finnas med samt året det publicerades. Texten skulle inte vara så lång för att inte ta upp för mycket plats eller uppmärksamhet på postern. Illustrationen/bilden är gjord med en Wacom ritplatta i Photoshop, allt sammanfogat i InDesign. 
Typsnitt: Futura
Skapare: Paul Renner år 1927

(Detta projekt kommer att uppdateras så småningom utefter feedback)

Till toppen